Cement & Betong injektion

Cement & Betong injektion

Cementinjektering är injektion av pumpbar
portlandcementbaserad injekteringsbruk i en
jord- eller stenformation för att ändra
formationens fysiska egenskaper.
Cementinjektering är insprutning under
tryck av cement eller injekteringsbruk
för att fylla tomrum eller sprickor i marken,
berget eller betongkonstruktionen. Cementgjutning
är en process genom vilken cement injiceras under
tryck för att fylla sprickor och hålrum i betongkonstruktioner.
Cement Injektering/injektering av injekteringsbruk, under tryck,
i bergsprickor kommer att förbättra stabiliteten i bergformationen;
Tillhandahålla förbättringar före byggarbetsplatsen; Arreststiftelseuppgörelser;Sluta vagga plattor i lager; Reparera sprickor i maskinbaser; Åtgärda
sjunkhålsproblem; Lyft och jämna plattor och fundament; Kontrollera
mjukmarkssättningar i granulära jordar.

Behöver du insprutningsservice för cement och betong?

Kontakta oss idag för att begära en kostnadsfri konsultation. Oavsett om du är säker på ett bosättningsproblem eller behöver expertråd, finns vi här för att hjälpa dig.