Tjänster

Våra tjänster

Lita på upplevelsen

Epoxi-injektion

Strukturell reparation och förstärkning med hjälp av avancerad epoxiinjektionsteknik.

Geopolymerinjektion

Förstärkning av marken och reparation av sprickor i grund och väggar på grund av instabil och sjunkande mark.

Injektion av polyuretan

Stoppa och förhindra vattenläckor med exakta polyuretaninjektionslösningar.

Fuktsäkring med gelinjektion

Skapar ett barriärlager i väggporerna, förhindrar att vatten stiger upp, låter väggarna andas och torka ut effektivt.

Cementbaserad injektion

Reparera hus, väggar, tak och andra strukturer med högkvalitativa cementbaserade injektionslösningar

Kolfiberförstärkning

Förstärkning av balkar, väggar, pelare, plattor, kulvertar, broar och andra strukturer med höghållfast kolfiber.

Hembesiktning

Boka ett möte

Boka precision, säker fred. Effektivisera din upplevelse med H2noll genom att boka ett möte utan ansträngning.